1

1

Ordo Templi Orientis

Delaj po svoji volji, to naj ti bo ves Zakon.

Črke O.T.O. pomenijo Ordo Templi Orientis, red vzhodnih templjarjev, ali red templjarjev Vzhoda. O.T.O. je posvečen vzvišenemu namenu zaščite svobode posameznika in njegovega napredovanja na poti svetlobe, modrosti, razumevanja, znanja in moči preko lepote, poguma in bistroumnosti, vse to pa temelji na univerzalnem bratstvu.

Ordo Templi Orientis je prvi izmed redov tako imenovanega starega eona, ki je sprejel Knjigo Zakona, kakor jo je prejel Aleister Crowley leta 1904 EV. Ta knjiga razglaša novo veliko obdobje v človeški miselnosti, kulturi in verovanju. Narava tega eona je določena z eno samo odredbo zakona Theleme, ki je: delaj po svoji volji.

V Sloveniji trenutno delujejta dve telesi O.T.O. : Loža Stele Razodetja s sedežem v Mariboru in Oaza FNIX v Idriji.

Ostale informacije o možnosti včlanjenja v Ordo Templi Orientis najdete v spodnjem zavihku Članstvo.

Več pa lahko izveste tudi preko navadne ali elektronske pošte, če pišete na naslov O.T.O. Slovenije, oziroma na naslov katerega koli lokalnega telesa.

Ljubezen je zakon, ljubezen pod voljo.

 

Članstvo

Članstvo

V O.T.O. se lahko včlanijo vsi moški in ženske, ki so dopolnili 18 let pod pogojem, da za kandidata kot sponzorja jamčita dva aktivna člana na dobrem glasu (t.j. proti katerima ni nobenih uradno izdanih opozoril ali sankcij s strani vodstva). Prva (pred­) stopnja v O.T.O. se imenuje Minerval; za pristop k le­ - tej ni potrebno opraviti nikakršnih posebnih preizkušenj.
K iniciaciji uvodnih stopenj O.T.O. (t.i. Trijadi Človeka Zemlje) lahko po določenem pretečenem obdobju pristopi vsak član Reda, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje vsake od iniciacij. Za napredovanje je vedno nujno tudi jamstvo dveh sponzorjev, ki pa se lahko od stopnje do stopnje spreminjajo. Nadaljnji napredek pa je odvisen od povabila s strani Reda. Naše člane spodbujamo k aktivnem sodelovanju v lokalnih skupinah. Po napredovanju se pojavijo priložnosti za sodelovanje v administraciji na lokalni in na državni ravni, vodstvu, kakor tudi za prevzemanje vlog v Gnostični katoliški cerkvi in pri iniciacijskih obredih. Red deluje predvsem kot društvo iniciatov, vključuje pa tudi organizirano skrb za socialno dobrobit svojih članov in za reševanje medsebojnih sporov. Nekatere dejavnosti so lahko tudi odprte za javnost, ter za vaše prijatelje in družino, kar je odvisno od zmožnosti in načina delovanja posameznih skupin. Člani, ki se zanimajo za mašo Gnostične katoliške cerkve (Liber XV) in podobne dejavnosti lahko začnejo s pripravami kot oficirji (Svečeniki, Svečenice in Diakoni) že sorazmerno zgodaj po njihovem včlanjenju v O.T.O..

Več informacij o našem sistemu najdete v različnih publikacijah


Prispevki

Prispevki

Naša organizacija zbira prispevke v obliki plačila letnih članarin Veliki loži, zraven pa še posebne prispevke za iniciacije. Nekatere skupine zbirajo tudi dodatne prispevke za lokalne dejavnosti in dogodke. Članom, kateri ne plačujejo redno svojih članarin, se lahko začasno prekine ali odvzame pravice do članstva. Konec koncev pa so naše članarine skromne in tudi ostali prispevki so praviloma zelo nizki.

Stopnja Članarina Prispevek za inicijacijo
M $21 $21
I $21 $21
II $42 $21
III $63 $42
IV $84 $60
PI = = = $18
KEW = = = $13

(Cene so zapisane v ZDA dolarjih zaradi tega, ker se sedež računovodstva svetovnega O.T.O.,
ki določa enotne cene članarin in prispevkov za iniciacije v O.T.O. po vsem svetu, nahaja v ZDA.
Plačila v Sloveniji se izvajajo po tekočem tečaju valute v evrih.)

Po tem, ko nas boste kontaktirali, vas bomo napotili na najbližjo skupino O.T.O., ter organizirali srečanje z njihovimi predstavniki. Aktivnega nabiranja članov, pozivanja ali 'prodajanja' članstva O.T.O. ne odobrava. Naš namen je predvsem zagotoviti vam, da vas bo vaša pot med nami varno pripeljala do vašega lastnega cilja.

Po vzoru starega pregovora: od O.T.O. boste dobili, kar boste vanj vložili.
 

Stopnje

Stopnje

Struktura O.T.O. je, podobno kot pri prostozidarjih ali v starodavnih šolah mistike, osnovana na vrsti iniciacij ali stopenj, katerih večina je podana v obliki posebnega obreda. O.T.O. poskuša posameznika v iniciacijskem obredu s pomočjo alegorij in simbolike poučiti o globokih misterijih narave, ter tako vsakomur pripomoči ob njegovemu ali njenemu odkrivanju lastne identitete.

O.T.O. je razdeljen na tri poglavitne Stopnje ali “Triade”: Puščavnik, Ljubimec in Človek Zemlje, kakor je prikazano v naslednji tabeli:

Tretja triada ali triada Človeka Zemlje Minerval
Človek in Brat/Sestra
II° Magik / Maginja
III° Mojster Magik / Mojstrica Maginja
IV° Popolni Magik / Maginja in spremljevalec Svetega Kraljevskega Svoda Enoha
Popolni Iniciat ali Princ / Popolna Iniciatinja in Princesa Jeruzalema
Zunaj vseh triad   Vitez / Dama Vzhoda in Zahoda
Druga triada ali triada Ljubimca Vrhovni Princ / Vrhovna Princesa Rože in Križa, ter Vitez / Dama Pelikana in Orla
Vitez / Dama Rdečega Orla in član / članica Senata Vitezov Skritih Filozofov
VI° Vzvišeni Vitez / Vzvišena Dama (Templjar) Reda Kadoš in Spremljevalec / Spremljevalka Svetega Grala
Veliki Poveljnik Inkvizitor / Velika Poveljnica Inkvizitorka, član / članica Velikega Tribunala
Princ / Princesa Kraljeve Skrivnosti
VII° Theoreticus in Veliki Vzvišeni Vrhovni Splošni Inšpektor / Velika Vzvišena Splošna Inšpektorica
Magik / Maginja Luči in Škof Ecclesia Gnostica Catholica
Veliki Mojster / velika Mojstrica Luči, Inšpektor / Inšpektorica Obredov in Stopenj
Prva triada ali triada Puščavnika VIII° Popolni Pontiff Iluminatov
Epopt Iluminatov
IX° Iniciat / Iniciatinja Svetišča Gnoze
Rex Summus Sanctissimus
XI° Iniciat / Iniciatinja Enajste Stopnje (Ta stopnja je zgolj tehnična in nima nobene povezave s splošnim načrtom Reda)
XII° Frater Superior in Zunanji Vodja / Zunanja Voditeljica Reda


Vsak moški in vsaka ženska, ki je polnoletna, svobodna in na dobrem glasu, ima neizpodbitno pravico pristopiti k prvim trem stopnjam O.T.O. Te “prve tri stopnje” navadno vključujejo vse stopnje triade Človeka zemlje; Minerval je mišljen kot uvod v prvo stopnjo, četrta stopnja in P∴I∴ pa sta nadgradnja tretje stopnje.

Stopnje Človeka zemlje sledijo vzorcu na osnovi simbolike čaker Kundalini joge. V dramskem prikazu predstavljajo tudi posameznikovo pot skozi večnost. V 0° naš ego, blodeče božanstvo, prvič izkusi privlačnost solarnega sistema. V I° kot otrok izkusi rojstvo. V II° kot mladenič ali mladenka, oziroma kasneje kot mož ali žena izkusi življenje. III° predstavlja smrt posameznika, IV° pa predstavlja življenje onstran smrti, vzvišeno stanje iniciata. V stopnji P∴ I∴ iniciat simbolično izkusi najvišjo popolnost - in krog se v celoti strne v izničenju, oziroma povratku na začetek, od koder se bo kot ljubimec ali ljubimka ponovno odpravil na pot.


Izmed teh postaj na poti vse razen II° predstavljajo posamezne kritične izkušnje. Zanima pa nas življenje v vsej njegovi raznolikosti, zato so vse stopnje nad P∴I∴ pravzaprav razvoj II°: napredovanje v izkušnji, kako živeti, saj je v enem samem obredu (pravzaprav v najkrajšem povzetku enega samega obreda) nemogoče iniciate poučiti o vsem, kar se tiče življenja. Iniciacijski obredi stopenj V°– IX° in njihov nauk so tako navodila v mojstrskem obvladovanju življenja. Navodila prihajajo v obliki hermetične filozofije, kabale, magike in joge, katere so vse namenjene pripravam kandidata na tehnike seksualne magike v najvišjih stopnjah O.T.O..

Poleg uradnih navodil O.T.O. mnogo lokalnih lož, oaz in taborov O.T.O. podaja dodatna navodila za njihove člane. Posebnosti takšnih dodatnih napotkov so odvisne od narave in zmožnosti posameznega telesa; podane so lahko v obliki predavanj, delavnic, seminarjev, študijskih programov ali publikacij.

Stiki

V Sloveniji delujejta dve uradno potrjeni O.T.O. telesi: Loža v Mariboru in Oaza v Idriji.
Za vsa morebitna vprašanja pa smo na voljo tudi na naslovih O.T.O. Slovenija.

O.T.O. Slovenije
Stik: Deželni Tajnik
Stik: Deželni Zakladnik
Stik: E.G.C. - Slovenije

Maribor:
Loža Stele Razodetja
www.steleofrevealing.lodge.oto.si
Stik: Tajnik

Idrija:
FNIX Oaza
Stik: Tajnik

Avtorske pravice © 2024 Ordo Templi Orientis Slovenija. Vse pravice pridržane.

Administrator spletne strani: