I Knjiga

1. Ta knjiga je bila narekovana v Kairu, med poldnevom in prvo uro popoldneva v treh zaporednih dneh, 8., 9. in 10. aprila, leta 1904 e.v.

Avtor, ki se je poimenoval Aiwass, se je predstavil kot "poslanec Hoor-paar-kraata"; to je poslanec sil, ki vladajo zdaj na tej Zemlji, kakor bo razloženo kasneje.

Kako naj bi dokazal, da je resnično bitje, nadrejeno katerikoli človeški rasi in tako upravičen govoriti s stališča avtoritete? Očitno je moral pokazati znanje in sposobnost, kakršnih še noben človek ni posedoval.

2. ZNANJE je pokazal predvsem z uporabo šifre kriptograma v določenih delih, da bi izpostavil težko umljiva dejstva, vključno z nekaterimi dogodki, ki so se morali šele dogoditi in ki jih nobeno človeško bitje ni moglo predvideti; tako obstaja dokaz njegove trditve v rokopisu samem in je neodvisen od katerekoli človeške zgodbe.

Študij teh delov obvezno zahteva najizvrstnejše človeško znanje. Potrebna so leta temeljite posvetitve. Mnogo je treba še odkriti. A dovolj je že odkritega, da upraviči njegove trditve; najbolj skeptični duhovi so tako prisiljeni priznati njih resničnost.

To snov je najbolje študirati pod vodstvom Mojstra Theriona, ki je po letih vztrajnega raziskovanja prispel do prosvetitve.

Po drugi strani pa je jezik večjega dela knjige čudovito preprost, jasen in krepak. Nihče ga ne more čitati, ne da bi bil ob tem prizadet v srž svojega bitja.

3. Aiwassova nadčloveška SPOSOBNOST je vidna v vplivu njegovega Gospodarja in knjige na aktualne dogodke; in zgodovina v celoti govori v korist njegovih trditev. Vsakdo lahko preceni ta dejstva, a so razumljivejša s pomočjo Mojstra Theriona.

4. Popolno in natančno poročilo o okoliščinah, ki so pripeljale do narekovanja te knjige, vključno z reprodukcijo faksimila Rokopisa ter esejem Mojstra Theriona, je objavljeno v reviji Equinox.

II Univerzum

Ta Knjiga podaja razlago o Univerzumu.

Prvini sta Nuit - Vsemirje, to je totalitete možnosti vseh vrst - in Hadit, katerakoli točka z izkustvom teh možnosti. (Ti ideji sta zaradi literarne lagodnosti simbolizirani z žensko, ki se sklanja preko, kakor Obok Nočnega Neba, to je Egipčansko Boginjo Nuit, in Krilato Oblo v srcu Nuite, ki je Hadit.)

Vsak dogodek je združitev neke monade z eno od zanjo možnih izkušenj.                                                                          

"Vsak moški in vsaka ženska je zvezda", to je, skupek takšnih izkušenj, spreminjajoč se neprestano z vsakim novim dogodkom, ki nanj zavedno ali nezavedno vpliva.

Vsakdo izmed nas poseduje tako svoj univerzum, toda to je isti univerzum za vsakogar, kakor hitro vsebuje vsa možna izkustva. To vključuje razrešitev zavesti v smislu vsebovanja vseh drugih zavesti.

Na naši sedanji stopnji objekt, ki ga vidiš, ni isti, kakor tisti, ki ga vidim jaz; domnevam, da je isti, ker se tvoje izkustvo sklada z mojim v tako številnih točkah, da je dejansko razlika najinih opažanj zanemarljiva. Na primer, če med nama hodi prijatelj, ti vidiš le njegovo levo stran in jaz desno; toda strinjava se, da gre za istega človeka, čeprav imava o njem različna mnenja, ne le na podlagi tega, kar vidiva na njegovem telesu, temveč tudi na podlagi njegovih vrlin, ki jih poznava. To prepričanje o istovetnosti postaja močnejše, kakor večkrat ga vidiva in tako bolje spoznava. Vendar ves čas ne moreva vedeti o njem ničesar onstran celotnega vtisa, ki ga je naredil na naju.

Zgornje je skrajno grob poskus razlage sistema, ki pomirja med seboj vse obstoječe filozofske šole.

III Zakon Teleme*

Ta knjiga je preprost Zakonik Obnašanja.

"Delaj po svoji volji, to naj ti bo ves Zakon."

"Ljubezen je zakon, ljubezen pod voljo."

To pomeni, da se mora vsakdo izmed nas, zvezd, gibati po svoji pravi orbiti, ki je naznačena z naravo naše pozicije, zakonom naše rasti in nagibom naših preteklih izkušenj. Vsi dogodki so enako zakoniti - in v teoriji so, dolgoročno gledano, tudi vsi nujni za vse nas - toda v praksi je za vsakogar izmed nas zakonito le po eno dejanje v vsakem danem trenutku. Potemtakem Dolžnost sestoji iz tega, da določimo izkustvo tega pravega dogodka od enega trenutka zavesti, do drugega.

Vsaka aktivnost ali gibanje je dejanje ljubezni, združitev z enim ali drugim delom Nuite; vsako tako dejanje mora biti "v skladu z voljo", ter tako izbrano da izpolnjuje in ne ovira narave bitja, na katerega se nanaša.

 

* ΘΕΛΗΜΑ, grško Volja, ima enako številčno vrednost kot AΓΑΠΗ, grško za ljubezen.

Tehnične metode za dosego tega se lahko preučijo v "Magiki", ali pa priučijo z osebno inštrukcijo Mojstra Teriona in njegovih zato določenih asistentov.

IV Novi Æon

Tretje poglavje Knjige je težko razumljivo, in mnogim ljudem, rojenim pred datumom njenega nastanka, je lahko močno odvratno.

Govori nam o značilnostih Dobe, v katero smo vstopili. Površno gledano se zdijo zastrašujoče. Neke od njih opažamo z grozljivo lucidnostjo. A brez strahu!

Razloži nam tudi, da so lahko določene ogromne "zvezde" (ali skupki izkušenj) opisane kot Bogovi. Eden od njih je odgovoren za usodo tega planeta v obdobju 2000 let.* V zgodovini sveta, kolikor natančno jo pač lahko poznamo, obstajajo trije takšni Bogovi: Izis, mati, ko je bil svet predstavljen kot preprosto hranjenje od nje neposredno; za to obdobje je značilna matriarhalna ureditev.

Naslednji, s pričetkom okoli 500 pr.n.št. - Oziris, oče, ko je bil svet zamišljen kot katastrofalen, sosledje ljubezen-smrt-preporod pa je predstavljalo izhodišče vsega izkustva; to odgovarja patriarhalni dobi.

In sedaj Horus, otrok, v katerem pojave zaznavamo kot neprekinjeno rast, v kateri sta v svojih prvinah soudeležena oba načina in ki je okoliščine ne morejo premagati. Zdajšnje obdobje prinaša tudi spoznanje, da je posameznik enota družbe.

V svetu se udejanjamo tako, kakor je bilo razloženo v prvih odstavkih tega eseja. Vsak dogodek, vključno s smrtjo, je le dodatek k naši izkušnji, od vsega začetka predmet naše svobodne volje in tako tudi vnaprej usojen.

 

* Trenutek spremembe iz enega obdobja v drugo se tehnično imenuje Enakonočje bogov.

Ta "Bog", Horus, ima tehnični naziv: Heru-Ra-Ha, kombinacija bogov-dvojčkov, Ra-Hoor-Khuita in Hoor-Paar-Kraata. Pomen te doktrine je treba proučiti v "Magiki". (Simbolno je predstavljen kot Sokoljeglavi Ustoličeni Bog.)

On vlada zdajšnjemu obdobju 2000 let, od leta 1904 naprej. Povsod je že zaznati njegovo vladanje. Sami pri sebi opazujte izginevanje občutka krivde, naraščanja ne-dolžnosti ter neodgovornosti, čudne modifikacije reproduktivnega instinkta s tendenco, da postane biseksualen ali hermafroditski, otročje zaupanje v napredek, v kombinaciji z nočnomornim strahom pred katastrofo proti kateri, navkljub strahu, na pol neradi ukrepamo.

OPAZUJTE vznikanje diktatorstev, ki se pojavijo le tedaj, ko je moralno zorenje v svoji zgodnji fazi; nato prevladovanje infantilnih kultov, kot so komunizem, fašizem, pacifizem, manije zdravja, okultizma v skoraj vseh svojih oblikah, religij, sentimentaliziranih do praktičnega izginotja.

Razmislite nadalje o popularnosti filma, brezžičnih komunikacij, nogometnih združenj ter kvizov, samih izumov za pomirjanje živčnih otrok, brez kančka smisla.

Oglejte si šport; otroški entuziazem in manije, ki jih vzbuja; ves narod se vznemirja zaradi prerekanja med dečki.

Upoštevajte vojne, krutosti, ki se dogajajo vsak dan in nas pustijo hladne in skoraj brez skrbi.

Otroci smo.

Na nas je, da določimo, kako se bo ta novi Æon Horusa razvil, ko bo otrok zrasel, razvijajoč sebe v skladu z Zakonom Theleme, pod prosvetljenim vodstvom Mojstra Teriona.

V Naslednji Korak

Demokracija se opoteka.

Kruti fašizem, gagajoči komunizem, enaki goljufiji, poskakujeta po planetu kot dva norca.

Čisto sta nas prevzela.

To sta splavljena otroka Novega Æona Horusa.

Svoboda se znova premika v maternici Časa.

Revolucija izvaja svoje spremembe na antisocialistične načine. "Nenormalni" človek, ki predvidi tendenco časa in si bistroumno prilagaja okoliščine, je izsmejan, preganjan, pogosto uničen s strani krdela; toda on in njegovi dediči preživijo, ko pride do krize.

Nad nami danes visi nevarnost, ki ji v zgodovini do sedaj ni bilo enake. Posameznik je zatiran na vse več načinov. Mi razmišljamo na način mase. Vojna nič več ne ubija vojake, temveč vse brez razlike. Vsak novi ukrep, demokratskih ali avtokratskih vlad, je v bistvu komunističen. Vedno gre za omejitev. Vsi smo tretirani kot imbecilna deca. Trgovski predpisi, prometni predpisi, nedeljska zadušitev, cenzura - nočejo nam zaupati, da bi prečkali cesto po svoji volji.

Fašizem je kot stalinizem, lažniv in še nepošten povrhu. Diktatorji zatirajo vsako umetnost, literaturo, teater, glasbo, informiranje, ki ne zadovoljujejo njihovih zahtev; pa vendar se svet razvija zgolj z lučjo genija. Krdelo bo uničeno masovno.

Ustanovitev Zakona Theleme je edini način, da se ohrani svoboda posameznika in zagotovitev prihodnosti rase.

Ali z besedami slavnega paradoksa Grofa de Fenixa - absolutno pravilo države mora biti funkcija absolutne svobode vsake posamezne volje.

Vsi moški in ženske so povabljeni, da sodelujejo z Mojstrom Therionom pri Velikem Delu.

O.M.